Boken  Mat-Klimat-Miljö.

 

En möjlighetsbok

Om det jordbruk vi framöver behöver

 

 

Den kom ut på hösten 2010. Det var ingen stor upplaga och den är nu slutsåld.

Den är emellertid nästan mer aktuell nu än när den skrevs, så kanske hade jag någon framförhållning.

 

Den är tillgänglig som PDF via denna länk    (100 sidor)

 

Några avsnitt ur Innehållsförteckning:

 

Jordbruket i samhället             14

Betydelse och mål.

Jordbruksmanagement för 21a århundradet.

Finns det något att hämta? Exempel med praktisk anknytning.

Marknadsekonomi och ekologi.

Konsumenterna och konsumtionen – vilken roll kan de spela?

 

Trender i utvecklingen.       19

Specialisering.

Odlingsintensitet.

Storleksrationalisering.

Odlingssystem.

Management.

 

Jordbrukets miljöpåverkan.     22

Biologisk mångfald.

Erosion.

Kväveutlakning.

Ammoniakavdunstning.

Fosforutflöde.

Växthusgaser.

Kemisk bekämpning.

 

Resurser och markunderhåll.                             29

Långsiktighet – går det?

Mullhaltsutveckling.

Markpackning.

Energi.

Kretslopp - önskade och oönskade ämnen.

Vatten.

Marken som resurs.