Grunddata           .ã Göte Bertilsson                        
OBS: SKRIV ENDAST I LJUSBLÅ RUTOR!!  
    Beskrivning:  
          Textruta: Version överarbetad 20090530 - Odlingsperspghg0530

Indata här är grundat på praktiska data från en betydande Skånegård

Vi provar här med fånggrödor, övervintrande, i första hand rättika
 
  Identifikation        
       
       
  Rådgivare/löpnummer[1] Skåne    
  Grupp[2]      
  Jordart[3]      
         
 
           
  Jordart      
    % lerhalt    
  Sand 0% < 5%    
  lerig 0% 5-15 %    
  Lättlera 100% 15-25 %    
  Mellanlera 0% 25-40 %    
  Styv lera 0% >40 %    
  Mulljord 0%      
    100%      
    Skall vara 100!!      
               
     
     
 
 
 

[1]
Göte Bertilsson:
t ex GB3
där GB är rådgivarens initialer och 3 rådgivarens eget löpnr
[2]
Göte Bertilsson:
Vo Syd  (växtodl GSS)
Vo Övr (växtodl övrigt)
Spec (potatis och spec.)
Vall   (Ko- eller vallprod.)
[3]
Göte Bertilsson:
I sllmänna ordalag eller
så gott det går