Inmatning av växtföljd och produktpris                         .ã Göte Bertilsson  
OBS: SKRIV ENDAST I LJUSBLÅ RUTOR!!      
Halm bor      
                               
  Basläge   Antal år:[1] 5       Resultat Förändring med nytt läge      
              OBS! Glöm ej att justera kostnaderna i nästa flik    
  År Gröda Skörd[2] Fånggr.[3] Pris prod Värde[4]            
      Basläge     kr       82 kr/ha (nytt läge-basläge)    
  1 korn 5800   1,2 6960                  
  2 hraps 3500   3 10500          
  3 hvete 8100   1,5 12150                  
  4 sbetor 48   320 15360     Inställningar kolanalys      
  5 vvete 6700   1,8 12060              
  6               Vill du hoppa över kolkalkyl, skriv 0 i denna ruta: 1    
  7                          
  8               Förväntad skördeeffekt per 0,1 kolhalt     5[5] %  
  9                      
  10               Förväntad mullhaltsändring under 5 år 0,042 %  
      57030         10 år 0,083 %  
                               
             
                               
  Nytt läge   Antal år:[6] 5   Olika lång växtföljd!!! - se nedan              
  Fånggrödor och halm till bioenergi                  
  År Gröda Skörd[7] Fånggr.[8] Justeringar   jmf basläget Pris prod Arealbidr.[9] Skördev. Justering[10] Sum skörd Värde[11]    
      Basläge   1års-just 2års-just vf-just   Om olika kolhalt växtnäring kg el ton kr    
  1 korn 5800         1,2   148 0 5800 7108    
  2 hraps 3500         3   223 0 3500 10723    
  3 hvete 8100 rättika       1,5   258 0 8100 12408    
  4 sbetor 48         320   326 0 48 15686    
  5 vvete 6700 röttika       1,8   256 0 6700 12316    
  6               (halm)            
  7                            
  8                            
  9                            
  10                            
          Summa 58239    
                               
 
  Om du vill ha olika långa växtföljder.    
  Då blir differensräkningen mer problematisk. Använd i stället en summeringstabell på "Ek.data"  
 
 
     

[1]
Göte Bertilsson:
ef justeringsår i D9

Om du vill ha olika långa växtföljder, se nedan B40
[2]
Göte Bertilsson:
Skörden får inte vara noll om året ska räknas. Är det t ex träda, skriv 1.
[3]
Bertilsson:
Anteckna i denna kolumn om fånggröda eller mellangröda på hösten
[4]
HemPC:
skördevärde - kostnadsförändring- förändrad växtnäringsbortförsel
[5]
Göte Bertilsson:
Om kolhalten är under 2% finns skäl att tro att skörden ökar om kolhalten ökar.
Det kan röra sig om mellan 2 och 6% per 0,1%C.
Då kan man välja tex 2 %.
Om kolhalten är tydligt över 2 ska det stå 0.
Observera att effekten adderas år från år. Insatt formel använder 5-årsvärdet nedan vilket kan få representera den första 10-årsperioden. Men om 10 år borde vi i stället räkna med 10-årsvärdet.
[6]
Göte Bertilsson:
Ev justeringsår i D21
[7]
Göte Bertilsson:
Skörden får inte vara noll om året ska räknas. Är det t ex träda, skriv 1.
[8]
Bertilsson:
Anteckna i denna kolumn om fånggröda eller mellangröda på hösten
[9]
Göte Bertilsson:
Här kan också läggas t ex inkomst från halm etc
[10]
Schablonmässigt beräknad merkostnad för växtnäringsunderhåll på grund av ändrad skörd
[11]
HemPC:
skördevärde - kostnadsförändring- förändrad växtnäringsbortförsel