Inmatning av ändrade kostnader                         .ã Göte Bertilsson  
OBS: SKRIV ENDAST I LJUSBLÅ RUTOR!!          
 
             
  Basläge   Antal år: 5      
       
  Gröda Skörd Fånggr Summa    
    Basläge   värde      
             
  korn 5800   6960        
  hraps 3500   10500          
  hvete 8100   12150          
  sbetor 48   15360            
  vvete 6700   12060          
               
                             
                  Resultat Förändring med nytt läge      
                           
                     
    Summa växtföljd   57030         82 kr/ha (nytt läge-basläge)    
                             
     
                             
  Nytt läge   Antal år: 5     0        
      Står det inte 0 här är det olika många år i växtföljden      
  Underlag finns under Ek.data     Använd i så fall inte detta blad. Se nedan      
  Gröda Skörd Fånggr                 Förändrat    
    Basläge   Utsäde Bearb. Lejt[1] N förfr Ändrad[2] Ändrad[3] Övrigt: [4] Övrigt[5] värde    
          Körning   påverkan[6] gödsling bekämp tork,transport tex      
                    tröskn. mm arbete      
  korn 5800                   7108    
  hraps 3500                   10723    
  hvete 8100 rättika 400               12008    
  sbetor 48                   15686    
  vvete 6700 röttika 400               11916    
                             
                             
                             
                             
                             
        Summa växtföljd   57439    
      Ändrat värde   409 kr  
                             
   
  Om du vill ha olika långa växtföljder.      
  Då blir differensräkningen mer problematisk. Använd i stället en summeringstabell på "Ek.data"  
 
 
 
 
brutto kostn netto brutto kostn netto
korn 5 4 1 korn 5 4 1 orn 5 4 1
korn 5 4 1 korn 5 4 1 korn 5 4 1
sum 10 8 2 korn 5 4 1 vall 0 0 0
med 5 4 1 korn 5 4 1 orn 5 4 1
korn 5 4 1 korn 5 4 1
orn 5 4 1 korn 5 4 1 vall 0 0 0
korn 5 4 1 30 24 6 0 20 16 4
korn 5 4 1 5 4 1 0 3,333333 2,666667 0,666667
15 12 3
5 4 1
alt 1 korn 5
korn 5
orn 5 4 1
korn 5 4 1 diff -0,33333
vall 0 0 0
10 8 2 alt 2 korn 5
3,333333333 2,66666667 0,66667 korn 5
vall 0 -4

[1]
Bertilsson:
Tröskning m förare 750-950
En vallskördekedja 1600
[2]
Bertilsson:
Skillnad vid grödbyte etc
[3]
Bertilsson:
Beakta förfruktspåverkan
[4]
Bertilsson:
Maskinunderh: 580
Torkning ca 400
Transport ca 250
[5]
Göte Bertilsson:
t ex ändring i arbetskostnad etc
[6]
HemPC:
T ex nedsättning av kvävegiva efter klövervall