Summeringstabell            
Riktvärden ur bidragskalkyler           .ã Göte Bertilsson Rev 2008-01-11 Utgångspunkt HIR S Sverige   För beräkning vid olika växtföljdslängd[1]  
  Uppdaterade värden 2008-06-27, Anders Adholm, HIR-Malmöhus   Ta reda på totalkostnaden för resp. gröda ikulumn Sum kostn  till vänster och skriv in under Kostnader nedan
  Korrigerade för dieselpris 2008-10-04 Göte Bertilsson   Om du vill ändra på standardvärdet, gör det under Ev. kostn. Justering  
Grödor Skörd utsäde Växtnäring Växtskydd Transp Torkning Drivmedel Maskinund Analys,   Sum H-L kostn. Om pris mm   OBS: SKRIV ENDAST I LJUSBLÅ RUTOR!!  
                  kalkn etc Sum kostn   Kr/kg     Om det är lika antal år behöver man inte jobba med "Nytt läge" här  
Höstvete bröd 6800 700 3100 900 220 643 630 760 570 7523 2823 1,11 2,0                    
" 8300 700 3800 900 280 784 630 760 590 8444 3044 1,02 2,0     Basläge   antal år 5      
                   
Höstvete, foder 6000 700 3000 900 190 567 630 760 450 7197 2597 1,20 1,8          
" 9000 700 3600 900 290 851 630 760 490 8221 3021 0,91 1,8       Gröda Inkomst Kostnader[2] Ev kostn Netto    
                      justering per gröda    
Rågvete, råg 6200 650, 1400 3000 600 200 586 630 760 440 6216 2616 1,00 1,8       korn 6960 6052   908    
                hraps 10500 7973   2527    
Vårkorn, foder samt havre 5400 800 2500 375 180 437 630 760 370 6052 2377 1,12 1,75       hvete 12150 8221   3929    
Maltkorn 5000 950 2400 375 170 405 630 760 440 6130 2405 1,23 2,4       sbetor 15360 10155   5205    
                vvete 12060 7155   4905    
Vårvete 5500 1000 3000 550 180 545 630 760 490 7155 2605 1,30 2,2       0            
                0            
Etanolvete 7000 700 3000 900 220 658 630 760 560 7428 2828 1,06 1,3       0            
                0            
Höstraps sams teknisk raps 3300 450 4000 1100 100 353 590 760 620 7973 2423 2,42 2,65 Tekn 2,2     0            
Vårraps 2300 600 2550 400 80 342 590 760 510 5832 2282 2,54 2,65         57030 39556 0 3495    
                         
Foderärt 4000 1100 1500 550 130 447 630 760 460 5577 2427 1,39 1,9       Ink-kostn. 17474      
                                 
Sockerbetor 50 1800 3400 1200 225   1350 1320 860 10155 3755 203,10 270  
  55 1800 3400 1200 261   1350 1320 860 10191 3791 185,29 270                    
            Nytt läge   antal år 5      
           m lager,sort Bev                        
Matpotatis 42000 9600 8500 3700 20700   1550 3070 1700 48820 27020 1,16 1,60          
      Gröda Inkomst Kostnader[3] Ev kostn Netto    
            justering per gröda    
          Hackn Plast                     korn 7108 500   6608    
Slåttervall, ettår, ens.bal 7000 300 5000   4500 0 520 850   11170 5870 1,60 Men 16-20% förluster       hraps 10723 7933   2790    
  5000 300     3100 0 240 400   4040 3740 0,81         hvete 12408 8021   4387    
Slåttervall 2års,  2007 7000 350 5000   1100 250 490 800   7990 2640 1,14         sbetor 15686 10155   5531    
Slåttervall 3 års,  2008 7000 300 5000   Höpressn: 1700 840 1120 410 9370 4070 1,34         vvete 12316 7155   5161    
                0            
Konservärter 5000 0 1200 470 0 0 440 620 160 2890 1220 0,58 1,2       0            
          0            
Grönträda vall, putsning   200     230         430             0            
Gröngödsling senap                                 0            
Fånggröda rajgräs   150         150[4]                     58239 33764 0 4895    
Fånggröda rättika/senap etc   400         150[5]                          
      Ink-kostn. 24475        
                   
Inkl förare och omkostnader kr/ha   Från Exarbeten SLU Alnarp 2005        
Plöjning 700-1200   30-38 l diesel vid plöjning, 2,5 tim/ha                        
Sttubbearbetning 210-270   20-22 vid plogfritt, 1 tim/ha         Skillnad mellan basläge och nytt läge      
Harvning 126-200                  
Konstgödselspridning 72-146   Plöjning 790           Netto per gröda 1400 kr/ha      
Sprutning 107-151   Grund plöj 575                        
Slåtterkrossning 282-467   Kultivator 210      
Hövändning 170   Tallriks 265      
Pressning 563-676   Harv 130      
Pressplastare 762-914          
Tröskning 740-940   Carrier 250          
     
   
Uppdelade kostnader, (Bas HIR) Diesel kr/l  
Korrigerade för dieselpris 2008-10-04 Göte B 11  
 
 
 
  kr/tim tot[6] Ha/tim diesel/ha tim/ha kr/ha tot Kr/ha Kr/ha -för Underh   Underh+  
            -förare -diesel 36%   diesel  
Jordbearbetning           (190kr/t          
Plöjning 946 1,2 25 0,83 788 630 630 227   227    
Harvning 844 6 4,2 0,17 141 109 109 39   39    
Harvning 844 6 4,2 0,17 141 109 109 39   39    
Sådd 973 2,3 5 0,43 423 340 340 123   123    
Vältn 661 4,5 8 0,22 147 105 105 38   38    
sum jordbearb för sådd 4268   46,4 1,8 1640 1293 1293 466   466    
Kultivator 713 3,3 7 0,30 216 158 158 57   57    
                         
Gödsling 519 3,5 5 0,29 148 94 94 34   34    
Sprutning 853 5,5 5 0,18 155 121 121 43   43    
Tröskning 1161 1,5 20 0,67 774 647 531 191   191    
 
Om korn utbytes mot gröngödslingsvall: totalt ej tröskn tröskn Om plöjning utb. mot en kultivering   1 kultiv 2 kultiv  
Enbart rörl kostnader   Diesel 840 620 220   -198 -121  
  underh 734 543 191   -170 -113  
  torkn 400      
  1974 1163 411   -368 -234  
  -0,53 -0,23  
  Arb.tim 3,44  
 

[1]
Göte Bertilsson:
Fyll i kostnader i kol U, hämta i kol M, justera i kol V om det känns befogat. I  kol X  kommer medelresultatet per år och skillnaden Alt 2-Alt 1 i rutan X29.

Om man vill kan man föra över till huvudkalkylen. Gör så här:
man behöver bara fylla i kostnader för det kortare alternativet.
Ta medeltalet i X16 eller X28.
Fyll i det i Vfagro Skördejust som en extra gröda, sätt priset 1.
Gå till Kostnadsjustering. Fyll i kostnaden för den gröda som tagits bort.
[2]
Hämtas från kolumn Sum kostn till vänster
[3]
Hämtas från kolumn Sum kostn till vänster
[4]
Göte Bertilsson:
Etableringskostnad exkl utsäde
[5]
Göte Bertilsson:
Etablering exkl utsäde
[6]
Bertilsson:
inkl traktor, bränsle och förare