SAMMANFATTANDE OM MULLHALT OCH SKÖRDEUTVECKLING  
  2007-07-15 Göte Bertilsson           .ã Göte Bertilsson  
 
 
 
   
  Bördighetsförsöken:  
   
  Lerbetonade jordar bör inte minska i mullhalt  
  om halten org kol är under 2%, mullhalt 3,4%  
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
  Lättare jordar kan vara mindre känsliga  
  En lägre skördenivå gör också att  
  mullhalten inte blir så utslagsgivande  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
  Andra försök och internationell utblick:  
 
  Stämmer rätt bra med bördighetsförsöken  
 
  Känsliga grödor:  
  Högavkastande korn, potatis, rödbetor  
  Från Bördighetsförsöken utmärker sig sockerbetor  
 
 
  Sambandet som definierar linjen:  
  Skördeökning 2,5% per 0,1% kol (om kolhalten är under 2%)  
  (Variation 2,5 - 6%)  
 
 
  Som synes strider det inte mot engelska och svenska resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ett element i komplexet är att mullhalt påverkar  
  markstrukturen och dess stabilitet-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Referenser:  
  Mattsson, Lennart.  Databasen för försök på Inst för Markvetenskap, SLU. www.mv.slu.se/vaxtnaring/forsok/index.htm  
  Försöksprojektet Miljövänliga och uthålliga odlingsformer. Hushållningssällskapet i Kristianstad.  Rapport under arbete.  
  A E Johnston och P R Poulton 2005. Soil organic matter: its importance in sustainable agricultural systems. The International Fertiliser Society, Proceedings 565.  
  Nelly Blair, R D Faulkner, A R Till and P R Poulton. 2006. Longterm management impacts on soil C, N and physical fertility.  I. Broadbalk Experiment. Soil and Tillage Research, in press.  
  Capriel, Peter. Humusversorgung der Böden.  Lfl, Inst für Agrarökologie, Freising.     Från Internet