Bekämpning, drivmedel, andel stråsäd, höstbevuxen mark, utlakning                       ã Göte Bertilsson  
     
     
                                 
  Basläge    
    Antal år:[1] 5    
       
   Bekämpning   Drivmedel[2]   Mångfaldsindex  
      Enklast som skillnad i Nytt läge. Kan överhoppas om ej centralt    
    Dos jmf[3]   Antal körningar, skattat   Antal grödor 5  
  Gröda normal=1   Tunga[4] Medel[5] Lätta[6]   År stråsäd 3  
  korn 1           Stråsädes% 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  hraps 1           Index variation 1,0  
  hvete 1            
  sbetor 1            
  vvete 1           Mark som inte är höstbearbetad[7]
                 
                Antal år 0  
                % 0  
                   
                 
    5   Sum körningar 0 0 0    
         
       
                                 
       
                                 
  Nytt läge      
    Antal år: 5        
       
   Bekämpning   Drivmedel[8]   Utlakning   Mångfaldsindex  
        Enklast som skillnad. Kan överhoppas Förutsätter att man gödslat efter rekommendationer    
    Dos jmf[9] skillnad   Antal körningar, skattat   Fångröda   Vilomånader OBS   Antal grödor 5  
  Gröda normal =1 kr   Tunga[10] Medel[11] Lätta[12]   basläge nytt  läge mån skillnad   År stråsäd 3  
  korn 1[13] 0                     År fånggrödor 2  
  hraps 1 0                     Stråsädes% 60  
  hvete 1 0             rättika 6 -11   Index variation 1,4  
  sbetor 1 0                      
  vvete 1 0             röttika 6 -11   Mark som inte är höstbearbetad[14]
    0                        
                            Antal år 2  
                            % 40  
                               
                             
    5 0[15] Sum körn 0 0 0   Skillnad   -4,4 kg/ha o år    
  Dos per år 0,0   Diff 0,00 0,00 0,00    
      l/ha 25 7 3    
      Sum diesel 0,0 0 0,0 0    
           
       
      Underlag för att grovt skatta skillnad i utlakning      
      Beror av många faktorer bl.a klimat (schablonen nedan är beräknad för Hörby kommun i Skåne).    
      I t.ex Laholm i Halland är utlakningen ca 10 % större och i Kalmar ca 20 % mindre.    
      Utlakningen beror på grödan före och efter vilklet försvårar jämförelse mellan grödor.    
      Använd denna schablon främst för att se effekten av åtgärder inom en gröda.    
           
       
      Gårdens jordart   Grov uppskattning av utlakning efter gårdens jordartsfördelning    
      enl. Grunddata   Gröda   Liggande   vallbrott      
          vall tidig höst sen höst vårbearb    
      Jordart Andel   Vall   18 41 29 20    
      Sandjord 0%          
      Lerig 0%       tidig sen vårbearbetning höstbruten vårbruten  
      Lättlera 100%       bearbetning/ bearbetning/   fånggröda fånggröda/  
      Mellanlera 0%       upptagning upptagning     vallinsådd  
      Styvlera 0%   Spannmål   34 26 21 19 15  
      Mulljord 0%   Oljeväxter   36 27 22 21 15  
      100%   Potatis   46 34 0 0 33  
      Sockerbetor   34 26 21 24 18  
      Ärter   39 29 24 24 18  
      Stubbträda   38 28 23 0 0  
            Gröngödsling   40 24 16 0 0  
               
                                 

[1]
Göte Bertilsson:
ef justeringsår i D9

Om du vill ha olika långa växtföljder, se nedan B40
[2]
Bertilsson:
Skatta antingen bara skillnader mellan växtföljderna eller varje gröda
[3]
Göte Bertilsson:
Ange här  bekämning i
förhållande till normaldos
för alla grödor inkl
fånggrödor.
Om t ex en fånggröda leder till en extra glyfosatbehandling kan man sätta t ex 1,3.
[4]
Bertilsson:
Plöjning, tröskning
[5]
Bertilsson:
Harv, kultivator, såmaskin
[6]
Bertilsson:
Lätt harvningm , vält, gödeelspridning
[7]
Bertilsson:
Höstsäd och höstoljev. Räknas inte
[8]
Bertilsson:
Skatta antingen bara skillnader mellan växtföljderna eller varje gröda
[9]
Göte Bertilsson:
Ange här  bekämning i
förhållande till normaldos
för alla grödor inkl
fånggrödor. Om t ex en fånggröda leder till en extra glyfosatbehandling kan man t ex sätta värdet 1,3.
[10]
Bertilsson:
Plöjning, tröskning
[11]
Bertilsson:
Harv, kultivator, såmaskin
[12]
Bertilsson:
Lätt harvningm , vält, gödeelspridning
[13]
Göte Bertilsson:
Ange i denna kolumn bekämpning i förhållande
till motsvarande grödår ialt 1
[14]
Bertilsson:
Höstsäd och höstoljev. Räknas inte
[15]
Göte Bertilsson:
Om man har olika långa växtföljder fungerar inte uträkningen av bekämpningsskillnad direkt.