Om det känns motiverat - använd denna flik för att kolla upp fosforgödslingen  
     
  Dagens priser gör en argumentation för att undvika P-överskott mycket lättare än förr.  
     
  Det kan inte bli annat än ungefärliga skattningar, annars tar det allför lång tid.    
     
     
     
  P-AL i snitt: 10    
     
  Gröda Skörd Gårdens gödsling        
              Rekomm.    
      Stallgödsel Mineralg. Totalt   dagens    
      kg P/ha kg P/ha kg P/ha   pris    
  korn 5800     0        
  hraps 3500     0        
  hvete 8100     0        
  sbetor 48     0        
  vvete 6700     0        
                   
                   
                   
                   
                   
    Medel 0,00   0,00