Grunddata   Skörd o pris   Kostnader   Ek.data   Försöksdata   Mullberäkning   Data skörd-mull   GHG   Rapport   Miljösammanfattning   Fosfor   Utlakn_underlag