Sammanfattning av skördetrender de senaste decennierna i Bördighetsförsöken
Medeltal av PK-leden C och D, låg resp hög uppgödsling. Högsta kvävegivan. Vf2 är kreaturslös växtföljd, Vf1 är med kreatur.
Skördenivå kring 7-8 ton höstvete Skördenivå kring 5-6 ton höstvete
Västraby avbröts 1993.