HUR KAN JORDBRUKET BÅDE KONKURRERA PÅ MARKNADEN OCH ARBETA MED MILJÖFRÅGOR?

Om rubrikens fråga har ett bra svar är svårt att säga. Men man kan åtminstone leta efter det, och det är målet med denna sida.

Det är en genomgång grundad på ekonomivetenskapen, ekologin och agronomin. Olika avsnitt av frågeställningen har sammanfattats (enligt nedan), och respektive sammanfattning leder vidare till litteraturlistan eller till övrigt material och länkar.


1. Behövs verkligen "miljöarbete". 
Tillgodoses inte miljön automatiskt om man bedriver en riktig produktion?  Och är det inte så att många miljöaspekter förbättras och går åt rätt håll?  God jordbrukssed (GAP, Good Agricultural Practice) tar väl hand om också miljöfrågorna?.


2. Kostnader för miljöarbete.
När uppstår kostnader som blir ett handicap på marknaden? Hur kan dessa täckas? Vad blir konsekvensen om dessa kostnader ska täckas av producenten, konsumenten resp. samhället.

3. Om konkreta åtgärder i praktiken. Vad kan göras?

4. Om jordbruksprodukter, marknaden och prisbildningen.