Tre beräkningsexempel

 

Det här var utgångsläget  i tidigare exemplet:

Två fånggrödor och all halm tillbaka.

Kolbalans plus 271 kg C/år

Vinst för insatsen fånggrödor 82 kr/ha.

 

Här säljer vi all vetehalm.

Tack vare fånggrödorna går det bra med

mullhushållningen ändå.

Kolbalans plus 139 kg C/år

Med halmpris 0,50 kr/kg blir ekonomiskt

resultat 710 kr/ha i snitt för hela gården

Så här blir det om man säljer vetehalmen

och inte har fånggrödorna.

Kolbalansen blir minus 121 kg C/ha.

 

Det går visserligen med plus 469 kr/ha, men

som synes på bekostnad av mullhalten.

Man intecknar framtiden.

 

Varför skulle man välja detta alternativ

när man har möjlighet välja det som

som visas ovan?