20101031  Göte Bertilsson
KVÄVEINDIKATORER  FÄLTVIS
Fyll i de uppgifter du kan.
För ifyllning: klicka på Arkiv, sedan på Redigera m Excel. Fyll i det du kan. Spara. Skicka som bilaga till mail
  Allmänt: Jordart (ev fältvis i kol A), djurantal, brukning mm:    
     
Gård:         Olje- el          
    Gröda Skörd Protein sockerhalt Övrigt N-balans Stallgöds Kvävegödsling, i kg N eller beskrivning  
Fält 1 2010                  
  2009                  
  2008                  
  2007                  
  2006                  
  2005                  
                     
Fält 2 2010                  
  2009                  
  2008                  
  2007                  
  2006                  
  2005                  
                     
Fält 3 2010                  
  2009                  
  2008                  
  2007                  
  2006                  
  2005