GREENGARD

ODLINGSPERSPEKTIV
för bättre ekonomi

 

 

 Det talas om miljömål och uthållighet.

Men ofta är det viktigaste problemet i jordbruket att få ekonomin att gå ihop.

Men tänk om de här två målen kan kombineras! Bättre ekonomi och samtidigt bättre miljö och uthållighet.

Om man kombinerar kunskap från försök och forskning med gårdsegna erfarenheter och gårdsegna data och räknar samman det hela för olika alternativ får man en grund för att leta efter möjliga förbättringar med bättre ekonomi.

 Detta är tanken med Greengard Odlingsperspektiv.

Vad ser vi på?  Växtföljd, fånggrödor, reducerad bearbetning,
                         skörderestbehandling, resistenta grödor mm.

                        Bekämpning, drivmedel, kväveutlakning, mångfald i andra hand

 

Besvärligt?      Det tar en dryg timme av din tid. Och du
                        är hemma vid skrivbordet.Hur går det till?
Vi sitter vid var sin dator och har telefonkontakt. Gemensamt fyller vi i de kalkylark du fått. Då går det lätt även utan kalkylarksvana. Dina förslag och erfarenheter används.

När vi är färdiga har du kalkylark för olika odlingsalternativ  med ekonomi och miljökonsekvenser (mångfald, bevuxen mark höst/vinter, mullhaltsutveckling, bekämpning, körning och diesel).

Du kan själv räkna vidare. Du kan skicka in nya alternativ för diskussion.

Detta är ett enkelt och billigt sätt att sätta ihop information.

Om du inte har tangentbordsvana:
Ett sätt är att du slipper skriva. Vi har telefonkontakt vid ifyllnaden och sen får du kalkylresultaten per post eller email.

Följande presenterades vid Borgeby Fältdagar 2006: en PowerPoint pres. Men sedan dess har mycket hänt.

Men vi har nya prislägen. Vi diskuterar klimat allt intensivare. Odlingsperspektiv har utvecklats. Läs mer om detta.

Greengard Odlingsperspektiv kommer nu att användas av Greppa Näringen i en Växtföljdsmodul.

Men det går också att  beställa direkt av Greengard.