2006-01-24 Göte Bertilsson

 

 

FOSFORGÖDSLING MED MILJÖHÄNSYN.

 

Kriterier:

 

1. P-AL >10 bygges ner. P endast till de mest behövande grödorna, betor, potatis, vissa grönsaker.

 

2. Om inga särskilt P-krävande grödor odlas: bygg ner till P-AL 8.

 

3. Om bara spannmål och vall odlas räcker P-AL 6.

 

4. Undvik höstgödsling med fosfor. Det behövs i allmänhet ej till höstsäd om P-AL>5 eller till oljeväxter om P-AL>8. Om gödsling behövs - använd helst radmyllning/kombisådd.

 

5. Undvik tidig vårgödsling. Vänta till vegetationen kommit igång.

 

6. Prioritera radmyllning/kombisådd för fosfor.

 

7. Ovanstående punkter gäller i princip också för stallgödsel.

 

8. I tillägg något om erosionsbenägenhet, åtgärder i frågan, skyddszoner osv.