Kväveperspektiv.

 

Det här är en enkel grej men ändå svår. Det gäller odlingshistorien på fältet:

Grödor, skördar, proteinhalter etc där det finns, kvävetillförsel.

Gärna 10 år tillbaka, men börja med att ta fram det som finns tillgängligt.

Är det många skiften på gården – välj ut några av de mest intressanta.

 

Vad har vi för nytta av detta?

 

Dels för vi hårda siffror på de skördar som varit. Också felslagna år kommer med.

Vi får en uppskattning av kvävebalansen och hur den varierar. Kanske fältet brukar ge ett betydande mineraliseringstillskott?

Proteinhalten ger en anvisning om hur kvävetillgången har varit.

 

Allt detta är till hjälp vid bedömningen av årets gödslingsbehov och gödslingsstrategi.

 

Försöksunderlag och diskussion

 

Tabell att starta med