Ett exempel på vad kombinerade åtgärder kan göra för ekonomi och miljö

 

Det här är en del av

Inmatningsarket för

Odlingsperspektiv.

 

Grundläget (ej visat)

är med halmnedbrukning

och utan fånggrödor.

 

Nytt läge är med två

fånggrödor som får

stå kvar över vintern.

 

Frö rättika 400 kr.

Bearbetningskostnad samma

Inget fånggrödestöd


Resultattabell.

Även utan stöd går det

med lite ekonomiskt plus

på grund av skördeökning.

 

Alla miljödata är bättre.


Mullhaltsutveckling.

Det blir en starkt positiv

Mullbalans.

Plus 271 enligt resultat-

tabellen.

 

Skillnaden i kolbalans

motsvarar växthusgas-

utsläpp på drygt 900 kg

koldioxid. (ca 300 liter

bensin/diesel).

Kolla hela kalkylarket.

Fler odlingsvarianter:

Växthusgaser, speciell flik