Greengard

 

Ett nytt Mullpaket

 

Mull i Marken – information och program är samlade och aktualiserade.

 

Sammanfattning.

 

Mullhaltens betydelse

 

Sjunkande mullhalt kan betyda skördeförlust som ökar med 0,5 % per år,

det blir 5 % på 10 år.  Och fortsätter.

 

Läs om bakgrunden och vilka jordar som är utsatta.

 

 

Vad påverkar mullhalten?

 

Kan åtgärder för bättre mullhalt löna sig?

 

Det finns en beräkningsmetod men kan man lita på den?

 

Mer..

 

 

Allmänt om mullen i marken

 

 

Paketets hela innehåll:

 

I få meningar

 

Allmänt om mullen i marken

 

Exempel på gårdsberäkningar av mull och ekonomi

 

Kort sammanfattning om beräkningar

 

Beräkningsmodell, skördepåverkan

 

Cpersp, a carbon model

 

Diagram mullhaltsutveckling och Cpersp-beräkningar långliggande försök

 

Skördeutveckling Bördighetsförsöken

 

En sammanfattande dokumentation 2009

 

Uppföljande data och försök, kontinuerlig rapportering 2010