VÄXTNÄRING


Kväve

En sammanfattande artikel om kväve i odlingssystemet:
Kväve - från teori till praktiska frågor.
Publicerad i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 2004 nr 12.
Annat i samma nummer:
Kvävehushållning och kväveförluster - förbättringsmöjligheter (Karl-Ivar Kumm)
Markbiologiska processer (Jan Persson)
Indikatorer för bedömning.. (Göte Bertilsson)
Tidskriften kan beställas eller laddas ner från Akademiens hemsida.


Fosfor

En kort sammanfattning om fosfor i marken och gödslingen


Naturvårdsverkets rapport 5518: Fosforgödsling och odlingsekonomi med perspektiv på miljömål,
finns att köpa från SNV bokhandel.

Mot bakgrund av denna rapport finns:
En presentation för rådgivare jan 2006
Ett PM med bl a praktiska gödslingskonsekvenser
En kortfattad checklista för miljöriktig fosforgödsling